eemhaven 003

Verkiezingsdebat Eemoevers

Op 9 februari organiseert de Stichting Vrienden van de Eemhaven een verkiezingsdebat over hoe om te gaan met de Eemoevers.
Met de komst van diverse nieuwbouw in het Eemhavenkwartier is een start gemaakt van de ontwikkeling van de Eemoevers. De komende jaren zullen nieuwe plannen gemaakt worden over de Kop van Isselt en misschien nog wel verder stroomafwaarts richting Eempolders.

Steen

Column | Ben benieuwd wat het koningspaar, lopend van de Koppelpoort naar het Eemplein, heeft gedacht. Misschien heeft Willem-Alexander achter zijn hand aan Máxima gevraagd wanneer ze hier de boel gaan afmaken. Gevolgd door een koninklijke kwinkslag: ‘Zul je altijd zien, Max, een dag te vroeg voor de achtbaan. Die RVD-planning deugt voor geen meter’.

Nog meer schaduw over de Eemhaven

Het tweede gebouw van 15 tot 28 meter hoog is dinsdagavond nogmaals door de raad goedgekeurd. De toren is iets verschoven en wit in gekleurd, een verbetering maar niet genoeg.

Bouwhoogte Eemhaven vanuit ander perspectief

eemplein alternatief nov16De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt helderheid over de gewenste bouwmassa's en de locaties daarvan in De Nieuwe Stad. Zij vindt dat het proces traag verloopt en pleit voor snel duidelijkheid, zodat de gebiedsontwikkeling zorgvuldig maar ook spoedig van start kan gaan.

'Ondernemers in het gebied verdienen een snelle verbetering, zeker voor wat betreft de openbare ruimte', schreef de SVE recentelijk in een brief aan de raadsleden en het college. Dinsdag werd in de raadzaal de toekomst van De Nieuwe Stad besproken waarin uitleg werd gegeven over het ambitiedocument. Met name de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte, binnen De Nieuwe Stad het beste gestalte kunnen krijgen, kwam aan bod.

Lees het gehele artikel....

Uitleg Ambitiedocument De Nieuwe Stad

Dinsdag 24 januari a.s. spreekt de Raad en het College van de gemeente Amersfoort  in de Ronde opnieuw over de toekomst van De Nieuwe Stad.
Het gaat dan om de uitleg van het Ambitiedocument (AmbD).  Met name over de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte binnen De Nieuwe Stad, het beste gestalte kunnen krijgen.

Lees meer....