eemhaven 003

BLOK 3

Nynke GeertsmaHoor, de wind waait door de bomen,
langs de Eem zelfs waait de wind.
De Koppelpoort staat stil te dromen;
zij die oud en nieuw verbindt.

Terwijl een ietwat grijze lucht
verlicht wordt door de rijzende zon,
weerkaatst een vloek, een diepe zucht
tussen de keien en het beton,

zodra het gekibbel en gebabbel
langs de wellustige rivier
in 't eens zo rustige gekabbel
weer naar boven drijft alhier.

Er dringt een feit, er klinkt verlangen
naar nieuwe of naar vroeger tijden.
Er borrelen meerdere belangen
die met elkaar lijken te strijden.

De vraag komt op: waar gaat het heen
nu winden van verand'ring waaien?
Die laten veel méér dan alleen
de ámbtelijke molens draaien.

Hear hear, de wind waait door de bomen,
langs de Eem zelfs waait de wind.
Laat alle wensen samenkomen
in de keistad én in die bak met grind!

(3 december 2015: Nynke Geertsma - Stadsdichter van Amersfoort)

Burgemeester Bolsius maakt winnaars bekend!

Winnend team 300x200

Woensdag 25 november was het dan zover. Het scholierenproject "Stedenbouwkundig ontwerp op de hoek van het Eemplein / De Nieuwe Stad" van 't Hooghe Landt College uit Amersfoort, eindigt met de ontknoping. In totaal 28 teams streden gedurende de projectperiode van tien weken om een plek bij de eerste vier. Een eerste jurering leverde vier genomineerde teams op.

Na vier zinderende presentaties van de genomineerde teams trok de jury zich, onder aanvoering van burgemeester Bolsius, terug voor overleg. Na ongeveer 10 minuten, die voor de teams een eeuwigheid duurden, sprak de burgemeester de verlossende woorden. Het team dat de derde presentatie verzorgde werd als winnaar uitgeroepen. De burgemeester prees het team omdat zij de opdracht het meest hadden gevolgd. Hij memoreerde aan het zwembad in de Eem en vergeleek dat met de stad Berlijn waar een boot in de rivier de Spree als zwembad dienst doet. Hij benoemde de interactie met de gemeente, het micro-macro niveau rond het Eemplein en de zomer/winter team met prijsgedachte. Puck, Ilse en Lisa glommen van trots en ontvingen uit handen van de burgemeester hun prijs - het boek "Levende stad, stad om in te leven" van Elma van Beek.

 

Scholieren geven hun mening over Blok 3

20151029 Groep 1 Rick Frank en Rick 26 pnt

Op 25 november aanstaande vindt op ’t Hooghe Landt College de jurering van de vier genomineerden plaats. Burgemeester Bolsius zal als voorzitter van de jury het winnende team bekend maken. De winnaars ontvangen een prijs die door de stichting Vrienden van de Eemhaven ter beschikking is gesteld.

Het winnende ontwerp zal gepresenteerd worden tijdens het symposium dat door de stichting Vrienden van de Eemhaven georganiseerd wordt op 3 december.

In de maanden september en oktober werkten scholieren van het voorgezet onderwijs, klas 2 van ‘t Hooghe Landt College, aan het project “Blok 3”. “Blok 3” staat voor het laatste stuk onbebouwde grond aan het Eemplein, door omwonenden “de grindbak” genoemd. De Stichting Vrienden van de Eemhaven vond het interessant om te weten hoe de huidige jeugd dacht over de ontwikkeling van dat terrein. Het Hooghe Landt College werd bereid gevonden om dit als project uit te voeren. In de vier 2e klassen gingen teams van 3 à 4 leerlingen aan de slag. Zeven teams per klas, dus 28 teams in totaal maakten de opdracht “Maak een stedenbouwkundig plan voor de hoek Eemplein – De Nieuwe Stad”.

De opdracht behelsde vijf onderdelen, een verdieping in de geschiedenis, een buurtonderzoek, een ideeënlijst, het maken van een maquette en een eind- c.q. adviesrapport. De opdracht werd vervolgens afgerond met een presentatie. Uit elke klas is het ontwerp gekozen, dat door middel van jurering, het hoogste aantal punten kreeg. Deze vier ontwerpen dingen mee naar de 1e plaats.

De Stad als bouwmarkt

De stad als bouwmarkt (door Frans Soeterbroek 11-11-2015)
Komend voorjaar is het twee jaar geleden dat er nieuwe gemeenteraden en colleges aantraden in de steden en vele liefdesverklaringen werden afgegeven aan het samen stad maken met de bevolking. Sindsdien is er veel steden een tandje bijgeschakeld op het vlak van participatie en ondersteunen van lokaal initiatief. Daarvoor hulde. Wat nauwelijks is gebeurd is de wrijving opzoeken met de traditionele manier van stadsontwikkeling. En dat is vreemd want die wordt gekenmerkt door een een-tweetje tussen overheid en grote marktpartijen, waarbij de stad vooral wordt gezien vanuit een economisch model: competitie tussen steden, gunstig vestigingsklimaat, dynamische vastgoedmarkt en aanzwengelen van de bouwmachine.
Ik zie drie hardnekkige fenomenen die in hun combinatie het beeld van de stad als markt in stand houden en de publieke zaak uithollen.

Symposium stadsontwikkeling Eemhavenkwartier

Symposium stadsontwikkeling Eemhavenkwartier
Datum:  Donderdag 3 december 2015
Locatie:   Stad van Cahen Tijd:  19:30 uur

Nadere informatie volgt spoedig!

Ontwikkel ander plan voor Eemplein

Eric van der Velden
20-7-15 - 11:11 © Leo Vries.

Fietsbrug

Stichting Vrienden Eemhaven wil dat Amersfoort afziet van een pompeus hoog
woongebouw op het nog braakliggende stuk bouwgrond naast het Eemplein.

We moeten af van postzegel denken: niet elk stukje grond op zich beschouwen

Geluidsopname gemeentelijk overleg Oliemolen

Op dinsdag 21 april 2015 Lichte Laurens Olieman het burger initiatief toe aan de gemeenteraad.

Klik hier om deze toelichting te beluisteren.