eemhaven 003

BLOK 3

Reactie Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) op het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie (AC) voor Blok 3, Eemplein.

 10 januari 2016

‘’Wie is het geweten van de Eemhaven?’’

Het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie heeft diverse reacties opgeroepen bij de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE). Er is waardering voor, dat het ontworpen gebouw is ‘’opengewerkt’’ waardoor de zon tussen de twee hoofdgebouwen nog de kans krijgt om de Grote Koppel te beschijnen. Door het vele glas in de onderste 9 meter is er op maaiveld hoogte een gevoel van transparantie, spiegeling van het glas zal deze kwaliteit mogelijk wel beperken. De transparantie in de avond zal er zeker zijn. Afhankelijk van de invulling van de plint zal deze transparantie een meerwaarde opleveren.

Blok 3

Raad moet eisen stellen

Lof en kritiek op flat aan de Eem

Leo de Vries
AD AMERSFOORT 8-12-15

In de omgeving van het Eemplein wordt wisselend gereageerd op het ontwerp voor de hoogbouw van Blok 3. De luchtigheid van het gebouw wordt geroemd, 'maar het blijft een fors bouwblok'.
Bewoner Niels ter Meulen van de Grote Koppel vindt het 'een mooie oplossing'. ,,Persoonlijk zie ik liever een klein parkje,'' zegt hij in zijn deuropening, uitkijkend over Blok 3. ,,Maar als er toch gebouwd moet worden, dan vind ik dat de architecten een fraai blok hebben ontworpen dat veel minder kolossaal overkomt dan eerdere plannen.''

Meer groen
Ook ondernemer Sjoerd Wielenga kijkt uit op de beoogde bouwplaats. ,,Het ziet er wel wat rommelig uit,'' is zijn eerste reactie op het laatste ontwerp. ,,Bovendien zie ik op deze plek liever wat meer groen óf betere winkels.'' Zijn collega Adriënne Simons vindt het goed dat het 'geen massief bouwblok' meer is. ,,Maar pas op dat het geen tochtgat wordt met al die hoge wanden.'' Henk van Burgsteden zit dagelijks te vissen aan de Eem bij fietsersbrug 't Sasje. ,,Laat ze maar lekker bouwen,'' zegt hij, terwijl hij zijn 32ste witvisje van die dag naar boven hengelt. ,,Iedereen praat toch in zijn eigen straatje.'' Wat hem betreft mogen de bouwers hun gang gaan. ,,Iedereen moet toch wonen?''

Laurens Oliemolen

 

Bootbewoner Laurens Olieman prijst de architectuur van het gebouw. ,,Het is dynamisch,'' zegt hij vanaf zijn schip in de Eemhaven. ,,Maar het blijft een gebouw van 27 meter hoog. Dat is hoger dan het Eemhuis. Als we dit toestaan, zal andere hoogbouw snel volgen en verdicht de Eemhaven compleet. Er is ook helemaal geen groen ingetekend. Bovendien is het jammer dat de stad en de raad niet tussentijds zijn betrokken bij het ontwerp.''Oud-wethouder Ruud Luchtenveld is voorzitter van de vereniging Vrienden van de Eemhaven. ,,Nu is het woord aan de stad,'' zegt hij. ,,We zullen onze leden deze week bij elkaar roepen om een standpunt te bepalen. Persoonlijk vind ik het een mooi ontwerp, maar ik blijf bang voor een grote schaduwwerking in de haven. Ook het Eemplein zelf zal er donkerder van worden.''

 

 

'Aangekondigd'
Bewoonster Judith Verhoef van het Eemplein betreurt de komst van hoogbouw naast haar hooggelegen appartement. ,,Maar het is geen verrassing, dit was aangekondigd.''

Eigenaar André van Gelderen van 'strandtent' Zandfoort aan de Eem is verguld met het ontwerp. ,,Het past goed in een moderne stad. Het is en blijft een groot en zwaar blok, maar ik snap ook dat er geld moet worden verdiend. En als ondernemer wil ik wel meedenken over invulling van de 'stadsruimte' op de begane grond.''

Penthouse vult eindelijk lege plek aan de Eem

Marco Willemse
AD-AMERSFOORT 7-12-15

ARTISTS IMPRESSION EEMPLEINArtist's impression van het ontbrekende gebouw aan het Eemplein, dat verspringende bouwlagen krijgt.

Verspringende bouwlagen, een zwevende binnentuin en een omhulsel van glas, wit pleisterwerk en hout. Het langverwachte ontwerp voor het ontbrekende gebouw aan het Eemplein oogt allesbehalve als het Blok waarmee het wordt aangeduid.

Het plan voor de onbebouwde hoek van het stadsplein is getekend door Zeep Architects and Urban Design in nauwe samenwerking met ontwikkelaar Latei en ideeënbureau Imix. De gemeente is enthousiast over het concept dat de trojka uitdacht voor de open plek, die in de volksmond  'de kattenbak' is gaan heten.De bedenkers schaafden het massieve bouwblok uit het oorspronkelijke plan van  Multivastgoed bij tot een gebouw met een beduidend kleiner volume en veel verschillende bouwhoogtes. Het ontwerp biedt ruimte voor 45 penthouses met grote dakterrassen, een centrale binnentuin op hoogte en een ondergrondse privéparking. De appartementen aan de Eemhaven kosten ten minste een half miljoen euro.

De hoger gelegen (woon)etages steken, net als in het Eemhuisontwerp,  een stuk uit over het plein. In de negen meter hoge glazen plint op de begane grond is ruimte voor horeca en winkels. De voorzijde langs de Eem moet een stadsruimte worden voor een breed publiek. Ze is volgens Gijsbert Jansen van Imix met opzet nog niet ingevuld. Zijn bureau nodigt Amersfoorters  met  ideeën over de invulling nadrukkelijk uit zich te melden.De maximale bouwhoogte van 27,5  meter in het bestemmingsplan stuitte vanaf het begin op verzet van omwonenden en plannenmakers uit het ernaast gelegen Oliemolenkwartier. In het ontwerp is rekening gehouden met hun bezwaren, zegt architect Poolen. ,,Er zijn maar een paar punten waar we de uiterste hoogte bereiken. Het is pertinent niet zo dat we een 27,5 meter hoge muur optrekken waar je tegenaan loopt vanaf de brug.''Ontbrekende schakel
Volgens de architect is het door hem ontworpen Blok 3 de ontbrekende schakel tussen het Eemplein,  de oude binnenstad, het Gildenkwartier, de Nieuwe Stad en de Kop van Isselt. Het raakt aan wat hij 'het collectieve geheugen' van de stad noemt. ,,Tot in de jaren negentig stonden er fabrieken en silo's langs de haven. Die waren heel wat dominanter.  Iets van die oude dynamiek zit in dit gebouw.''

Co-creatie

Pleidooi voor co-creatie bij Eemhavengebied in AmersfoortKolensjouwer


Geef burgers meer vertrouwen

De gemeente Amersfoort heeft co-creatie hoog in het vaandel staan, maar de praktijk is weerbarstiger. Bij de inrichting van het Eemplein dreigen marktpartijen aan het langste eind te trekken, in weerwil van alle goede voornemens om de bevolking mee te laten denken. Neem geen overhaaste besluiten, waarschuwt mr. Ruud Luchtenveld, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Eemhaven, oud-wethouder van Amersfoort en voormalig VVD-Tweede Kamerlid.


Amersfoort maakt mooie sier met burgerparticipatie. Op de website nodigt de gemeente inwoners en andere betrokkenen uit ‘gezamenlijk tot een plan of oplossing te komen. Gelijkwaardigheid is het sleutelwoord.’ In werkelijkheid gaat dat alleen op voor plannen waarvan de gemeente geen hoge grondopbrengst verwacht, zoals groenprojecten. Zodra grote economische belangen op het spel staan, is van een gelijkwaardige inbreng van burgers geen sprake meer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop de gemeente omgaat met de plannen voor het Eemplein.

Inbreng burger vergroot kwaliteit en draagvlak!

krant R. Luchtenveld 2

Denkend aan de Eem …

Joke Sickmann 320Ik zou zo graag hier een pleidooi willen houden waarom het zo waardevol is als dit gebied aan de Eem een mooie ontwikkeling tegemoet zou gaan. Een ontwikkeling, waarbij wij allen ons happy kunnen voelen. Waaraan wij allen ook een steentje zouden kunnen bijdragen. Wij allemaal, omdat de Eem nu eenmaal van ons allen is. Het sleutelwoord is co-creatie.
Ik had eerder bedacht dat het misschien veel beter zou zijn als ik u nu wat over de Wagenwerkplaats zou gaan vertellen. Ik zou u daarmee duidelijk willen maken, dat iets waarop je hoopt, dat je dat ook echt kan bereiken. Dat het mogelijk is om met veel vertrouwen in elkaar – en met respect voor ieders inbreng -  een groot gebied, waarvan je houdt samen tot ontwikkeling kan brengen. Dat zo’n werkwijze, co-creatie dus, niet alleen goed is voor burgers, maar voor iedereen. Daar hoort dus ook het particulier ondernemerschap bij, maar ook het ruimte geven aan elkaar, het gaat om je vertrouwen te schenken aan de gemeente, en vertrouwen aan de eigenaars van het gebied. Hun belang is ons belang. Een keertje op de vuist gaan met elkaar, dat kan, Je hoef het niet altijd eens te zijn met elkaar.  Maar het gebied is van ons allen. Ik heb het over het nieuwe eigenaarschap dat past in onze tijd; dat past bij Amersfoort.

Maar laten we het nu toch maar bij de Eem houden.
Bij een loflied op de Eem heb ik een bekende Amsterdammer aan mijn zijde staan: Joost van den Vondel.
Over de Amsterdamse Westertoren schreef hij vol trots in een gedicht. Het klinkt zo: Aan d’ Amstel en het IJ daar doet zich heerlijk open, zij die als keizerin de kroon draagt van Europe.
Misschien weet u ook dat Vondel later een gedicht over Amersfoort heeft geschreven. In gedachten heeft hij naar Onze Lieve Vrouwetoren gekeken.  Dat was in de tijd toen de bliksem in de spits, de top van onze toren was geslagen. Misschien was het wel een straf van God! Want gelovig waren de mensen toen nog wel. En sommigen onder u zullen misschien weten dat onze toren bij die ramp is gered door Nicasius, de toenmalige meestertimmerman van onze stad.
Joost van de Vondel dichtte in 1657: Godts hant beproeft de Bruit van d’ Eem als Godts verkoren, Door ’t water van den Rijn, als ’t sneeuw te snel ontdoit; Hy treft door ’t vier de kroon van haeren schoonen toren, Nu heerelijck herbouwt en in den top voltoit.
Wat mij opvalt, is de kijkrichting. Joost van den Vondel kijkt vanaf het water naar de stad waarover hij dicht, of dat nu Amsterdam is, of Amersfoort.  Wat ik daar persoonlijk in herken is, dat ikzelf er ook een handje van heb om vanaf het water in de richting van Amersfoort te kijken.  Voor mij begint het leven in Amersfoort bij de Eem, de rivier die de voedster is van onze stad. De Eem kan wat mij betreft niet zonder het zicht op de toren.
Dit is maar één voorbeeld. Er zijn duizend voorbeelden waarin ik de Eem en Amersfoort zou willen prijzen. Om het begrip Koppel, de Meent, gemeenschappelijk, de gemeenschappelijke weide, de beeldspraak die vooral de jongens en de meiden van de War zo graag gebruiken in hun idee hoe een bijdrage te geven aan het leven in Amersfoort. Ik denk aan de fabrieken die nog behouden zijn en die welvaart naar Amersfoort hebben gebracht.  Aan al die mensen, vooral uit het Soesterkwartier, die hier nog geen tien, twintig, dertig jaar geleden gewoond en gewerkt hebben. Aan de meisjes van de Erdal. Aan de nieuwe generatie, de kinderen van de Marokkanen die hebben gewerkt bij de NKI.  In gedachten zie ik ze gaan en soms vertellen ze er nog over.
De Eem is de rivier die ons allen verbindt.