eemhaven 003

Bouwhoogte aan kade is opnieuw twistappel

images4.persgroep.net

De gekleurde spaceboxen bij de Eemhaven maken volgend jaar plaats voor een complex met veertig huurappartementen en tien werkateliers. Omwonenden en ondernemers in het gebied vinden het gebouw met één woontoren tot 27 meter veel te hoog worden.

Lees het hele artikel....

Hoogbouw aan de Eemhaven

Komt er een wand met overwegend hoogbouw (15-30m) langs de historische Eemhaven?
Het gemeentelijk Ambitiedocument 2015 wordt nu gevolgd waardoor de havenkade tussen het Eemplein en de Brabantsestraat op termijn voor meer dan 50% uit een wand tot 30 meter hoog bestaat. Dat is meer dan 2x zo hoog als de overzijde.
Naast het ontbreken van enige relatie met de overzijde, geeft deze hoogte een gemiddeld schaduwvlak tot aan de overzijde van het water. Veel boten, ook passanten, liggen de hele dag in de schaduw.
Het complex Rohm en Haas en de Prodent fabriek, de laatste verwijzingen naar de oude haven, moeten er in de ambitie van de gemeente op termijn ook aan geloven. Ook hier wordt bebouwing tot 30 meter hoog voorgesteld.

Inspraakreactie Mr R. Luchtenveld, namens de Stichting Vrienden van de Eemhaven

Bij Ronde “Peiling Ambities programma Stadshart” op 28 juni 2016
De Stichting Vrienden van de Eemhaven is blij dat de Eemhaven een belangrijke plaats in de visie over het Stadshart heeft gekregen. Echter, wij constateren dat de keuze voor moderne architectuur en de mogelijkheden die worden geschapen voor hoogbouw van bij herhaling 30 meter langs de Eemhaven de recente investeringen in het toeristische karakter van de haven letterlijk gaan overschaduwen.  

In de schaduw flanerend langs het Manhattan aan de Eem?

Wie weleens in New York is geweest zal het volgende beeld nog wel herkennen … wandelen in een miljoenenstad waar je op veel plekken geen zon ziet door die enorme hoogbouw…! De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) wil hiermee alle burgers van Amersfoort laten weten dat Amersfoort met de huidige plannen rond het gebied van onze eeuwenoude historische haven een vergelijkbaar stadsbeeld te wachten staat.
Het lijkt wel alsof niemand oog heeft voor de hoogbouwplannen die de gemeente voor de historische Eemhaven en het Oliemolenkwartier, ook wel Nieuwe Stad genoemd, in petto heeft.  Op dit moment ontmoeten wij elkaar nog in een zonnig en ruim Eemhavenkwartier waar creatieve ondernemers en restauranthouders met ruime terrassen floreren. Als de huidige bouwplannen doorgaan zal dit drastisch veranderen.

Tekst Nieuwsbrief 10 februari 2016

Beste vriend(in) van de Eemhaven.                                    

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de bouwplannen voor blok 3, Eemplein. Op 3 februari heeft het college een Raadsinformatiebrief verstuurd. Klik hier -> Raadsinformatiebrief
Bij deze brief zitten diverse bijlagen met relevante informatie. Klik voor alle reacties op het ontwerp van DAC, waaronder die van de SVE -> Reacties

Op 16 februari wordt het ontwerp besproken in een Ronde op het gemeentehuis. Dit zal gebeuren in de raadszaal om 19.00 uur. Het SVE bestuur heeft de collegereactie in de Raadsinformatiebrief besproken en zal reageren in de lijn van onze begin januari ingezonden reactie. Klik hier voor onze eerdere reactie -> Reactie SVE .

Het College geeft groen licht voor het plan, de Raad is nu aan zet. Wij roepen u op om deze informatieavond te bezoeken en hopen u te treffen op dinsdag 16 februari 2016 – 19.00 uur – Gemeentehuis Amersfoort – Raadzaal 1.02 “De Ronde”.

Het bestuur van de SVE,
Ruud Luchtenveld;
Martin Stoffer;
Laurens Olieman;
Francis Hazekamp;
Ab van der Noll;
Joke Sickmann.

Bijlagen:

Persverklaring Stichting Vrienden van de Eemhaven

Persverklaring Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) i.v.m. de informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari over het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie (AC) voor Blok 3, Eemplein.

“Monddood “gemaakte Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt gemeenteraad om geen applausmachine te zijn maar visionair richting te geven.

 

‘’Wie is het geweten van de Eemhaven?’’

 

Onder die titel stuurde de Stichting begin januari een genuanceerde reactie op het ontwerp van de Amersfoortse Combinatie voor de bebouwing van blok 3 van het Eemplein. Inmiddels reageerde het college met een informatiebrief waarin wordt ingegaan op de binnengekomen reacties. De Stichting riep de gemeenteraad al eerder op een constructieve behandeling van de reacties mogelijk te maken en daarover nader in gesprek te gaan. Vooralsnog is echter geen sprake van een Ronde in de Raad waar via inspraak nog kan worden gereageerd op de collegereactie. De informatieve bijeenkomst op dinsdag 16 februari a.s. biedt daartoe geen mogelijkheid. De Stichting voelt zich daarom dinsdagavond “monddood”.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in De Nieuwe Stad?

04 februari 2016 (website gemeente Amersfoort)

De Nieuwe Stad voegt een smaak toe aan de binnenstad van Amersfoort. Het gebied tussen De Nieuwe Poort, Brabantsestraat, de Eem en de 2016 02 04 Nieuws Gemeente amersfoortEemlaan bruist van de ontwikkelingen en activiteiten. In het gebiedje zijn inmiddels zo'n 90 ondernemers actief en leiden de HU en MBO Amersfoort vele honderden studenten en leerlingen op.

Als bezoeker kun je er onder meer concerten bijwonen, bijzondere aankopen doen, koffie drinken, lunchen en dineren, een locatie huren voor een feest of vergadering, naar de kapper en sinds kort ook naar de sauna.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen en activiteiten in De Nieuwe Stad kan zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief De Nieuwe Stad Leeft. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.denieuwestad.nl.