eemhaven 003

BLOK 3

Nynke GeertsmaHoor, de wind waait door de bomen,
langs de Eem zelfs waait de wind.
De Koppelpoort staat stil te dromen;
zij die oud en nieuw verbindt.

Terwijl een ietwat grijze lucht
verlicht wordt door de rijzende zon,
weerkaatst een vloek, een diepe zucht
tussen de keien en het beton,

zodra het gekibbel en gebabbel
langs de wellustige rivier
in 't eens zo rustige gekabbel
weer naar boven drijft alhier.

Er dringt een feit, er klinkt verlangen
naar nieuwe of naar vroeger tijden.
Er borrelen meerdere belangen
die met elkaar lijken te strijden.

De vraag komt op: waar gaat het heen
nu winden van verand'ring waaien?
Die laten veel méér dan alleen
de ámbtelijke molens draaien.

Hear hear, de wind waait door de bomen,
langs de Eem zelfs waait de wind.
Laat alle wensen samenkomen
in de keistad én in die bak met grind!

(3 december 2015: Nynke Geertsma - Stadsdichter van Amersfoort)