eemhaven 001

Verslag Amersfoortse gemeenteraadsvergadering SVE Burgerinitiatief 4 Februari 2020 

door Isabel Son

10 Februari 2020

 

Presentatie Burgerinitiatief SVE

4 Februari j.l. presenteerde de SVE, in samenwerking met Siesta, haar Burgerinitiatief in de ronde van de Amersfoortse gemeenteraad.

Het initiatief heeft het oogmerk instemming te krijgen voor het opstellen van een Beeldkwaliteitsschets voor het Eemgebied. In deze schets wil de SVE ideeën en opties zichtbaar maken voor de ruimtelijke ontwikkeling van de oevers van de Eem, met als doel om de Eem een centrale rol te laten hebben in de ontwikkelen in de toekomst van de stad Amersfoort.

Zie een impressie van deze bijeenkomst in de volgende film gemaakt door de AmersfoortGezien:

 https://www.youtube.com/watch?v=zF34BKtVxUY&feature=youtu.be

 Ronde Gemeente Amersfoort 001

SVE heeft in deze samen opgetrokken met Siesta. Ook deze laatste organisatie zet zich in voor de stad Amersfoort en ziet het grote belang van de Eem en haar oevers voor de stad. Had de rivier vroeger een functie voor de beroepsscheepvaart, in de herontwikkeling van het gebied in de komende jaren is het van belang om naast de woon- en werkfunctie ook te letten op de rol die de Eem hierin kan vervullen.

Voor zowel de SVE als Siesta is het Burgerinitiatief en de reden om dit juist op dit moment in te brengen, dat in het kader van burger-participatie met een zo breed mogelijke groep betrokkenen het gesprek moet worden gevoerd. Het moment is gekozen om zo, nog voor er door de gemeente al plannen in een verder uitwerking zijn ontwikkeld, pro-actief met betrokken in gesprek te gaan en ideeën en wensen te verzamelen op zo te komen tot een Beeldschets voor dit gebied.

Als SVE roepen we daarom nogmaals een ieder, die zich betrokken voelt bij dit onderwerp, zich aan te melden bij de SVE.

© 2015-2020 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden