eemhaven 001

Stichting Vrienden van de Eemhaven presenteert burgerinitatief in de ronde 4 februari 20:30 Molendijkzaal Gemeentehuis Amersfoort

Aanstaande dinsdag 4 februari zullen wij ons burgerinitiatief mogen presenteren in de ronde van de gemeenteraad van Amersfoort! Graag nodigen wij iedereen uit hierbij aanwezig te zijn. 

Wij zullen kort onze strategische overwegingen en bedoelingen van ons burgerinitatief, dat wij samen met Siesta hebben ingediend, presenteren (ter informatie: volledige presentatie staat hieronder op de site). Daarna zullen we nog nader ingaan op de belangrijkste aandachtspunten en dilemma's en het verzamelen van ideeën, met de nadruk op de Bocht in de Eem / de ROVA. Tot slot gaan we in op onze visie voor de te bewandelen route samen met omwonenden en organisaties in dit gebied en andere betrokkenen. Hierin zullen we ook stil staan bij onze insteek voor procesafspraken met de gemeente en de supervisor van dit gebied en onze initiatief voor een gezamenlijke subsidiaanvraag bij het stimuleringsfonds Creatieve Industriële ontwikkeling om dit proces financieel te kunnen bekostigen.

Wij hopen zoveel mogelijk betrokkenen te inspireren met ons initatief en nodigen iedereen uit tot het bijwonen van de ronde, maar vooral ook zich te voegen bij ons initatief om gezamelijk na te denken over de toekomstige betekenis van de Eem en haar oevers voor onze stad!

© 2015-2020 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden