eemhaven 001

door Isabel Son

10 Januari 2020

 

Voorlichtings- en overlegavond Burgerinitiatief SVE.

8 Januari j.l. organiseerde de SVE, in samenwerking met Siesta, een druk bezochte bijeenkomst voor de woordvoerders van de Ronde Burgerinitiatief Beeldkwaliteitsschets Eemgebied voor een gesprek over ons burgerinitiatief.

SVE voorlichtingsavond 08 01 2020

Wij wilden graag ons plan aan de verschillende gemeente fracties toelichten en met hen hierover in gesprek gaan nog voor de behandeling in de Ronde van de gemeente. In recent contact met de raadsgriffie is ons gezegd dat de behandeling van dit burgerinitiatief hoogst waarschijnlijk door het presidium zal worden geagendeerd in De Ronde van dinsdag 4 februari 2020. Dit is natuurlijk goed nieuws!

Eind oktober zond de SVE aan de gemeenteraad het Burgerinitiatief inzake de opstelling van een Beeldkwaliteitsschets voor het Eemgebied. Inmiddels hebben we ons een nader beeld gevormd over de vormgeving en procedure om te komen tot een beeldkwaliteit schets voor het Eemgebied. Wij stellen ons bijvoorbeeld voor om, na instemming van de gemeenteraad, gebruik te maken van de mogelijkheid die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt. Voor 10 maart 2020 moet hiervoor een subsidieaanvraag ingediend te worden om samen met de gemeente nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.

Overigens hebben we in overleg met de raadsgriffier ook gevraagd of de Raad in het kader van het project "De Raad de stad in" op 17 maart of 14 april 2020 het Eemgebied en eventueel andere delen van de  ‘Kop van Isselt’ samen met ons wil bezoeken. Wij hopen natuurlijk dat de Raad via het Presidium ook aan dit verzoek gehoor wil geven.

Zie hier onder de presentatie van deze avond door Tom de Wit – adviseur van de SVE – .

 Beeldschets 01b

Beeldschets 02b

Beeldschets 03b

© 2015-2020 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden