eemhaven 001

De haven in zicht

15 juni 2016

dhiz 1

De haven in zicht
De toren geeft licht
De brug is nog dicht
Dus eerst maar even dit gedicht

Een houding die niet zwicht
Voor het financiële overwicht
Zijn we met elkaar wellicht
Aan de haven en Amersfoort verplicht

Wie Amersfoort zegt, zegt ook Eemsvoorde. De Voorde door de Eem waar Amersfoort haar bestaan aan ontleend.  
De haven en de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De haven is de stad en de stad is de haven. Een twee-eenheid.
Nu de oude industriële havenactiviteiten zijn verdwenen, is het zaak nieuwe functies te vinden die de haven in deze tijd opnieuw boeiend maakt en met de stad verbindt. Wonen is daar in ieder geval een van, maar dat is niet genoeg. Zoals de oude haven mensen trok, voor handel, vervoer en gedoe, zo zal ook nu de haven weer functies moeten krijgen die mensen trekken. De beroeps-scheepvaart heeft plaats gemaakt voor pleziervaart. Het water was voorheen het schouwtoneel van vervoer, handel en industrie

dhiz 2

dhiz 3

dhiz 4

en kan nu het podium zijn voor allerhande cultuur, plezier en commerciële activiteiten. Een plek waar iedereen graag komt en die  duidelijk vastzit aan de oude binnenstad. Een plek die geborgenheid geeft, zoals de oude haven veiligheid en geborgenheid gaf aan de schippers. Een huiskamer van de stad, of misschien een buitenkamer of entreeruimte van de stad. Dat vraagt om intimiteit, zichtbare verbondenheid met de stad, verbondenheid tussen de twee oevers, die samen het water begeleiden waar de stad van leefde.  De rivierbedding die de stad verbindt met het buiten, die langzaam van besloten stenig, naar open en groen gaat.

Wat betekent dat:

 • Twee oevers die duidelijk bij elkaar horen, die samen iets doen, samen een functie hebben.
 • Plek die gastvrij is voor bezoekers, die bezoekers lokt.
 • Waar bezoekers en bewoners samen zijn: de haven is niet van de bewoners en ook niet van de bezoekers, de haven is van allebei.
 • Waar bezoekers iets kunnen vinden dat het bezoek de moeite waard maakt, bijvoorbeeld:
  1.   De voorzieningen, winkels en bedrijven
  2.   Horeca en cultuur
  3.   Rond hangen en genieten van de waterkant
  4.   Vertrek en aankomst van vervoer over de Eem
  5.   Passanten ligplaatsen
  6.   Bevoorraden, foerageren van schepen
  7.   Reparatie, onderhoud van schepen, tagrijn
  8.   Havenkantoor
  9.   Kantoor waterlijn en fietsboot
  10. VVV, informatie over amersfoort
  11. Hotel

dhiz 5

Wat betekent dat voor de bebouwing:

 1. Relatie in massa en uitstraling met de overzijde
 2. Architectuur waar iets aan te beleven valt, bv. een mooi bijzonder gebouw
 3. Behoud van erfgoed: Prodent en Rohm en Haas
 4. Afwisseling wonen en andere functies in de plint.
 5. Geen saaie appartementen, maar gevels met diepte, trap etages, reliëf, 3D.
 6. Juiste parcellering, in gevelindeling en kapvorm.
 7. Weinig verschillen in hoogte, zodat een (grachten)wand wordt gevormd.

 

Vanaf nu houden wij u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.


Stichting Vrienden van de Eem

 

nieuws

Stichting Vrienden Eemhaven verleent u hierbij toegang tot eemhaven033.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting Vrienden Eemhaven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Vrienden Eemhaven spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Vrienden Eemhaven.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Vrienden Eemhaven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Vrienden Eemhaven.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Eemhaven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Online Privacy Statement van Stichting Vrienden van de Eem, d.d. 1-05-2015.

Algemeen
Website: www.eemhaven033.nl

Deze website wordt beheerd door Stichting Vrienden van de Eem. Bij bezoek aan deze website kan Stichting Vrienden van de Eem gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Stichting Vrienden van de Eem uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit Online Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Stichting Vrienden van de Eem verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Stichting Vrienden van de Eem en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van onder andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de u bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. De website van Stichting Vrienden van de Eem maakt echter geen gebruik van cookies.

Websites van derden
Dit Online Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Online Privacy Statement
Stichting Vrienden van de Eem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Online Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Online Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

De stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden
van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken waarbij de leefbaarheid
en de schaal van de menselijke maat voelbaar is.
De stichting beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context,
vanaf de Havik tot en met de Kop van de Isselt.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.