eemhaven 004

Sponsor worden van de Stichting Vrienden van de Eemhaven kan en is eenvoudig.

Stort minimaal € 5,= op rekening NL92RABO0304327654 ten name van SVE
Zet bij mededelingen: Sponsor