eemhaven 003

AANBIEDING INSPIRATIEBOEK ‘Vanaf de Eem gezien’ AAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Woensdag 31 maart, 2021 13:00u. bieden De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) en De Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA) het resultaat aan van hun burgerinitiatief om het belang van de Eem te benadrukken. Wethouder Hans Buijtelaar zal namens de gemeente Amersfoort het INSPIRATIEBOEK getiteld ‘Vanaf de Eem gezien’ aannemen.  De aanbieding van dit boek zal plaatsvinden door de voorzitters Ruud Luchtenveld (SVE) en Els van Veggel (SIESTA). Vanwege de corona-maatregelen is gekozen voor een buiten-locatie bij de Koppelpoort.

Het Inspiratieboek is geschreven om lezers te inspireren en is een poging van SVE/SIESTA om de vele bijeengebrachte ideeën en suggesties te laten meenemen in de ontwikkelplannen voor de herinrichting van Kop van Isselt en het gemeentelijke project ‘langs Eem en Spoor’. Maar het kan ook inspiratie bieden voor de toekomstige verdere ontwikkeling van Isselt en nog verder ‘stad-uitwaarts’ langs de Eem en richting in de gemeenten Baarn en Soest.

 

Aanbieding Inspiratieboek 02

 

Toelichting

SVE en SIESTA zijn in het begin van 2020 een burgerinitiatief gestart om de historisch identiteit en de betekenis van de Eem voor onze stad, nu en in de toekomst, met nadruk onder de publieke aandacht te brengen. In het licht van de plannen voor woningbouw in het transformatiegebied Langs Eem en Spoor vinden de wij het belangrijk om ook aandacht te vragen voor de functie, beeldkwaliteit en cultuurhistorie van de Eem als historische levensader van de stad Amersfoort. Nu steeds meer oude industriële haven- en logistieke activiteiten zijn verdwenen, is een herbezinning nodig over de rol van de Eem als rivier in onze stad. De Eem zou in deze tijd weer belangrijk moeten worden als levensader voor de stad. Het gaat hierbij om het samenspel van wonen, werken, landschap, cultuur, pleziervaart, recreatie en watersport op en langs de oevers van de Eem. Onze aandacht daarbij is niet alleen gericht op de Eem in de stad, maar ook op het stroomgebied verder in de Eemvallei.

 

Inspirerende ideeën om toekomstplannen te verrijken

Het Inspiratieboek biedt inspiratie om vanuit de kansen, die de Eem en de aanliggende oevers bieden, een stedelijke ontwikkeling in gang te zetten voorbij de hoofdfocus op wonen. De ideeën geven bijvoorbeeld ook aanzetten tot recreatiemogelijkheden dicht bij het wonen en werken of de benodigde klimaatadaptatie.

De Kop van Isselt staat nu in het middelpunt van de actualiteit, en dan vooral het woningbouwprogramma en de kantorenbehoefte. Wij streven er daarnaast naar om mee te denken over mogelijke structurele veranderingen in wonen, werken en recreëren waarbij ook rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de stad Amersfoort en bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering. Wij zien ons burgerinitiatief, ons uitgebreide participatieproces en het samenstellen van het Inspiratieboek niet als concurrerend, maar als een aanvulling op en verrijking van alle plannen voor het te ontwikkelen gebied.

 

Samenwerking SVE/SIESTE met de Hogeschool Utrecht te Amersfoort

In het kader van ons burgerinitiatief hebben we ook contact gelegd met de Hogeschool Utrecht, vestiging Amersfoort (HUA). Deze samenwerking zal bijzondere parallelinitiatieven gaan opleveren. HUA studenten zullen in het kader van hun studie events gaan organiseren langs de Eem. Zij krijgen de mogelijkheid om de ideeën uit dit boek nader te belichten en uit te werken in deze events.” 

Als ‘teaser’ hiervoor is door de HUA al een prikkelende film gemaakt door kunstenaar Tubien van Wulften, waarin de Eem eens vanuit een heel andere invalshoek wordt belicht: https://youtu.be/Wsc9633ArlQ

 

Inspiratieboek beschikbaar voor een zo breed mogelijk publiek

Vanaf woensdag 31 maart, na de presentatie aan de gemeente Amersfoort, zullen ook andere betrokkenen het Inspiratieboek ontvangen. Het boek zal in een oplage van 300 exemplaren zo breed mogelijk worden verspreiden en ook te koop worden aangeboden in deelnemend (boeken-)winkels. Ook kan het boek worden besteld bij de SVE door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij wensen iedereen veel lees- en kijkplezier toe en hopen dat ons Inspiratieboek een grote bron van Inspiratie zal zijn voor de verdere inrichting van de gebieden die langs de Eem liggen.

 

Aanbieding Inspiratieboek 01

SVE ondersteunt Lichtprojecten & videopresentatie Hogeschool Utrecht te Amersfoort over de Eem

SVE ondersteunt Lichtprojecten & videopresentatie Hogeschool Utrecht te Amersfoort over de Eem - dd. 20 januari, 2021

Op 20 januari gaf burgemeester Bolsius het startsein voor een presentatie van verschillende lichtprojecten in Kunsthal KaDe, waaronder een videopresentatie van de Hogeschool Utrecht over de Eem rivier.

De video-installatie is voor SVE een nieuwe fase in ons grotere project over de rivier de Eem en de Eemhaven, dat in de loop van vorig jaar al begonnen is. Daarmee vragen SVE, SIESTA en het Projectenatelier van de Hogeschool Utrecht Amersfoorters na te denken over hoe de Eem mee kan veranderen met de stad. En vooral: hoe willen we als stadsbewoners in de toekomst onze rivier gebruiken?

Onder voorbehoud, gezien de vereisten van de Coronamaatregelen die dan van kracht zullen zijn, zal deze presentatie begin maart vervolgd worden door een nieuw projectie langs de Kleine Koppel.

SVE en SIESTA zullen over enkele weken hun Inspiratieboek publiceren, dat verslag doet van alle opgehaalde ideeën onder bewoners, bedrijven, verenigen en andere geïnteresseerden, die zich op een of andere wijze met de toekomst van de Eem in Amersfoort verbonden voelen.

 

Verder kijken naar de video-installatie 'De Eem' van kunstenares Tubien van Wulften kan via de volgende link:

https://www.tijdvooramersfoort.nl/nl/tijd-voor-je-rondje-kunst-beweging/kunsthal-kade

 

‘Door de Eem ben ik écht van Amersfoort gaan houden’

Video-installatie De Eem – creatie: Tubien van Wulften - videomontage: Karlijn van Dam

Kunstenares Tubien van Wulften zegt zelf over haar video-installatie project:

Als mens zijn we vaak verwijderd van de natuur. Zeker in een stad ben je niet bezig met de natuur. Je trein of je volgende afspraak halen op tijd is al een hele opgave. Echter is er veel rust te vinden midden in de stad als je maar goed kijkt. De Eem is niet een ding, het is een levende energie. Iets waar je rust, inspiratie en hoop uit kunt putten.

Stel ik mag de Eem een stem geven, hoe ziet dat er uit? Daarvoor moet je eerst de Eem worden. Wat voel je dan? Wat zíé je? Wat voor ‘persoonlijkheid heeft de Eem? Wat kunnen wij als mensen leren van de Eem?

 Deze vragen werden het uitgangspunt van Kunstenaar Tubien van Wulften. De andere kijk op de stad die ze mocht geven met deze opdracht is haar op het lijf geschreven. Naast het kunstenaarschap is ze ook enorm gepassioneerd duiker met haar liefde voor water en het onderwaterleven. Ze is letterlijk in de Eem ondergedoken en ervaarde rust midden in de stad.

UITNODIGING EERSTE GESPREKSAVOND: OOGST IDEEËN, 23 SEPTEMBER 19:30u 'DE WAR', AMERSFOORT

UITNODIGING

Eerste gespreksavond: OOGST IDEEËN

23 September 19:30u -  'DE WAR', Amersfoort

 

Amersfoort, 8 september 2020

Aan al degenen die zich verbonden voelen met de Eem, als aanwonende, als vaarder, als betrokkene bij het beheer, als watersporter, of anderszins als belanghebbende of geïnteresseerde,

In vervolg op de eerdere berichten over het Burgerinitiatief “Op weg naar een Beeldkwaliteitsschets” kunnen wij u nu uitnodigen voor een bijzondere avond waarop wij u een zo volledig mogelijke presentatie willen aanbieden van al de ideeën die in de afgelopen maanden zijn aangeboden en waarover we graag verder met u in gesprek gaan. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 september in het voormalige productiegebouw van Warner Jenkinson Eemzijde ('de WAR') , Geldersestraat 6, eerste verdieping, 19.30-22.00 uur

Aangezien wij ons willen houden aan de geldende Coronaregels is er deze avond een strak programma. *)

 

Programma (in concept)

19.30 inloop met koffie en thee

20.00 start met toelichting op er verloop van de avond

20.10 daarna presentatie van de oogst en reacties

20.40 gelegenheid om ingediende ideeën toe te lichten en eventuele nieuwe ideeën te presenteren

21.00 korte pauze (blijven zitten!)

21.10 discussie & brainstorm sessie

21.30 terugkoppeling en conclusies

21.45 sluiting (korte uitleg vervolg)

 

*) Vanwege de corona-richtlijnen verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk bevestiging van uw inschrijving voor de bijeenkomst

 

https://stichtingvriendenvandeeemhaven.nl / www.siesta-amersfoort.nl    

https://www.amersfoort.nl/nieuws/geef-uw-mening-over-plannen-kop-van-isselt.htm

 

In de War wordt in die eerstvolgende weken een grote expositie gehouden, de data en de naam van het paviljoen waar onze bijeenkomsten worden gehouden treft u t.z.t. ook aan op de line-up van www.expokeer.nl

 

Om een tip van de sluier op te lichten kunnen we nu al aangeven dat uit de reacties en digitaal gevoerde verdiepings-gesprekken door verschillende personen en instanties is bepleit dat bij de inrichting van de oevers van de Eem en de Kop van Isselt er aandacht moet zijn voor:

  • Cultuurhistorisch belangrijke gebouwen en aandachtspunten;
  • Milieukwaliteit mede in het kader van de klimaatverandering, bijvoorbeeld door voldoende groen en waterberging in het gebied te waarborgen, dus klimaatadaptatie,  maar ook door mogelijk in de toekomst een einde te maken aan het ongescheiden rioolstelsel in de binnenstad van Amersfoort en de overstort van vervuild water naar de Eem; 
  • Aandacht voor meer natuurlijk vormgegeven aflopende oevers in plaats van overal damwanden. Velen hebben de wens geuit dat het water van de Eem bereikbaar moet worden gemaakt. Men wil naar het water toe. Daarvoor moeten de oevers aflopend dan wel een meer getrapt tot aan het water worden. Ook zou het water meer het gebied ingebracht kunnen worden, door het graven van additionele waterwegen, kanalen of andere aftakkingen van de Eem zoals inhammen of rondingen in de oever;
  • Gebruik van het water voor pleziervaart en andere watersport activiteiten, waarbij soms dilemma´s optreden i.v.m. lastig medegebruik en nog aanwezige beroepsvaart. Verzoek tot aanleggen van aanlegligplaatsen voor pleziervaart en voor kanovaarders, suppers en roeiboten;
  • De wens om zwemmen in de Eem of in een aan te leggen nevengeul of in een groot luchtkussenzwembad mogelijk te maken of beter te faciliterenl;
  • Aandacht om ervoor te zorgen dat op het ROVA terrein en in de Kop van Isselt geen monocultuur van alleen maar grote woonblokken wordt gebouwd, maar er ook ruimte is voor bijvoorbeeld een  `icoon` in de vorm van een museum of ander gebouw met toegevoegde waarde voor de stad en regio, dus een reden om naar het nieuw ingerichte gebied te gaan. Dit zou ook een bijzonder beeld kunnen zijn, eventueel aan de overkant;
  • Aandacht voor groen en recreatie maar wel met bestrijding van zwerfvuil. Slimme eventueel seizoensgebonden horecafaciliteiten inplannen;
  • Nadenken over effectief ruimtegebruik, bijvoorbeeld door te voorkomen dat veel ruimte wordt gebruikt voor traditioneel maaiveldparkeren. Elektrisch rijden, deelauto´s , ondergronds parkeren en aantrekkelijke fiets en wandelroutes met aantrekkelijke halteplaatsen, ook buiten het gebied van de Kop van Isselt verderop langs de Eem;
  • Goede verbindingen met de binnenstad en De Nieuwe Stad en de historische Eemhaven;
  • Niet alleen moet het gebied een goede verbindingen met de binnenstad en De Nieuwe Stad en de historische Eemhaven  hebben. Het zou zelf het logische vervolg van de stad naar de Eemvallei moeten zijn en ook een bestemmingslocatie op zichzelf voor allen die in Amersfoort wonen en werken. Een plek waar je naar toe gaat als je in Amersfoort 'de stad in gaat'. Daarom is het van belang dat er ook wordt gedacht aan culturele bestemmingen of activiteiten - danwel Horeca, inspirerende retail en kleinschalige creatieve bedrijvigheid, park en speelplaatsen, zitplaatsen en ruimte  - voor heel jong, tieners & pubers, en ook zeer zeker ouderen.

Het is de bedoeling van SVE/SIESTA om na de zomer met een 'inspiratiedocument' te komen waarin de reacties zichtbaar zijn gemaakt en om van invloed kunnen zijn op de transformatieplannen van de gemeente. Wij willen dit inspiratie-document op een bijzondere wijze in de publiciteit te brengen en aan het gemeentebestuur aanbieden. In ieder geval aan het gemeentebestuur van Amersfoort, maar mogelijk ook aan Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten.  

Wij hebben eerder dit jaar met B&W en de gemeenteraad van Amersfoort gesproken over ons initiatief en benadrukt dat het Eemgebied bij de transformatie vooral ook vanaf het water dient te worden bekeken. De gemeente heeft waardering voor ons 'burgerinitiatief'  getoond en we hebben een eerste tranche financiële steun gekregen voor de verdere uitwerking. Over de inhoud en voortgang hebben we dus regelmatig contact met de gemeente.

Verder hebben we contact gezocht met de Hogeschool Utrecht (afd. Amersfoort), om te kijken of studenten ons kunnen helpen bij de uitwerking van het inspiratiedocument of bij de presentatie daarvan. De Hogeschool is enthousiast en denkt aan bijvoorbeeld een video-project waarin het veranderend beeld van de Eem in de geschiedenis en de daarbij behorende betekenis voor Amersfoort zichtbaar wordt gemaakt.

Ook is er contact met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over de cultuurhistorische betekenis en met het Waterschap over aspecten van beheer en waterkwaliteit.

SVE dient Burger Initiatief in over de invulling van het gehele gebied tussen Eem en Spoor – als input voor de ontwikkeling van het gebied aan weerszijde van de Eem (27 oktober, 2019)

Als SVE proberen we (pro-)actief betrokken te worden bij de gemeentelijke plan- en besluitvormingsprocessen, die van invloed zijn op de ontwikkeling van het gebied aan weerszijde van de Eem. Daarom pleiten we voor het opstellen van een Beeld-Kwaliteit-Plan door de gemeente voor het gehele gebied tussen Eem en Spoor. Om hierin pro-actief in mee te denken heeft de SVE, in samen werking met SIESTA*, een Burger Initiatief bij de Amersfoortse gemeenteraad ingediend op 27 oktober j.l..

Wij hebben als SVE het plan om, als aanzet voor het gevraagde beeldkwaliteitsplan van de gemeente, een BeeldKwaliteitsSchets vanaf het water voor de Eemoevers op te gaan stellen. Het plan zal zoeken naar brede draagkracht onder vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven en anderen, zoals de bij dit gebied betrokken organisaties.

Er liggen in de komende jaren een groot aantal plannen voor bij de gemeente en de SVE wil graag hierin meedenken. Er bestaan binnen de SVE voor dit gebied allerlei ideeën voor gebiedsontwikkeling. Daarom heeft de SVE besloten om een Burger Initiatief in te dienen met het verzoek tot ondersteuning van de ontwikkeling van een BeeldKwaliteitsSchets, waarin de SVE haar ideeën kan visualiseren. Met de schets wil de SVE pro-actief mee denken met de gemeenten en de gemeente input te geven voor haar planvorming over het gebied aan weerszijde van de Eem.

De SVE is van mening dat een goede visie vanaf en over het Eemgebied vanaf de Koppelpoort, langs het Eemplein en de nieuwe stad, verder moet worden doorgetrokken om een samenhangend geheel te gaan vormen. Ook zouden deze overs in samenhang met het omliggende gebied en de historie hiervan, een toevoeging kunnen gaan vormen voor het behoud van de leefbaarheid van onze stad. Te denken is aan een recreatieve invulling - bijvoorbeeld met bankjes, standjes en stijgers, samen met een fietspad aan beide zijden van de Eem tot aan de brug Bunschoterstraatweg (daar waar vroeger het jaagpad liep).

Bijgaande 4 filmpjes geven een goede indruk hoe mooi onze stad en het gebied aan de oevers van de Eem is. Na het zien van deze beelden, die de historie en de kenmerkende stedelijke aspecten te belichten, kan men wellicht de stad Amersfoort nog meer waarderen. De filmpjes leggen de nadruk op het gebied rondom de Eem, want juist dit gebied is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van stad.

De filmpjes maken een route vanuit de binnenstad, over de Eem, om vervolgens opnieuw bij de Amersfoortse Koppelpoort de stad weer in te komen. Een tocht over water, langs natuur en de (historische) stad.


Bron: gemeente Amersfoort - De binnenstad van Amersfoort is belachelijk mooi
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZAp9N5UVyEg&data=02%7C01%7C%7C0a2dbe98211340820ced08d74a92d6a9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637059866830246825&sdata=vcHUDscO8w8VVUbLjbpsK6M%2BMretBA5lx%2BA%2FJ8TzixI%3D&reserved=0

Bron: Jan den Ouden, 2015 - Grebbelinie langs de Eem in Amersfoort

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFX6bbRHBB0g&data=02%7C01%7C%7C0a2dbe98211340820ced08d74a92d6a9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637059866830256834&sdata=iAZlbZy5uZzXdroB4jvEN0qjp10hjtdVQuD2BWZpjmI%3D&reserved=0

Bron: mediagroep Eva in samenwerking met museum Flehite, gilde Amersfoort, Archief Eemland - Zicht op het verleden afl. 3 De Koppelpoort Amersfoort

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ffe-w7bOHb50&data=02%7C01%7C%7C0a2dbe98211340820ced08d74a92d6a9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637059866830256834&sdata=GHoWGJZrscAjcOjQhhP6yUR5q8ommD9BsDUuKssx1Ko%3D&reserved=0
Bron: Amersfoort Holland canal boat trip

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4PgHcDwy0Lw&data=02%7C01%7C%7C0a2dbe98211340820ced08d74a92d6a9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637059866830256834&sdata=Tq4Fm048AnBZPrFGSumtalv%2FBo53tTP2OR9UqxgZpSo%3D&reserved=0

*Siesta – Stichting industrieel erfgoed in de stad Amersfoort

 

SVE Informatie markt - Onthulling oliemolen plaquette 'Het herrijzen van Oliemolen De Rijzende Zon' - Donderdag 11 April, 2019

Donderdag 11 april 2019

Precies dezelfde dag dat het gebouw van de Oliemolen molen de Rijzende Zon in 1940 instortte - zal de Stichting Vrienden van de  Eemhaven een plaquette onthullen als aandenken aan de molen en het historische stadsaangezicht vanaf het water van Amersfoort.

Opinie: geen transparante besluitvorming bij Kop van Isselt en Eemoevers

door Ruud Luchtenveld

Al jaren wordt in Amersfoort gesproken over nieuwe ontwikkelingen langs de oevers van de Eem en in de Kop van Isselt (het gebied dat globaal wordt begrensd door de Amsterdamseweg, Industrieweg, de Ringweg Koppel en de Kwekersweg/Brabantsestraat)